image

Yıllardır Kürtler haklarından mahrum bırakıldı, onların istekleri tehlikeli olarak algılandı.

Bugün Orta Doğu’yu istikrarsızlaştıran büyük krizler 100 yıldan beri devam etmektedir. Onlara neden olan faktörlerden bazıları, Sykes-Picot sınırlarının çizilmesi, Batı müdahaleleri, Fars-Türk-Arap rekabeti, Arap-İsrail çatışması, mezhepçilik ve dini aşırılıkçılar. Kürtler bu sorunların hiçbirine taraf olmadılar ve aslında yaratmadıkları sorunlar için ağır bedeller ödemek zorunda kaldılar. 

Bazı analistler ve gözlemciler son zamanlarda Kürtlerin devlet olma arzusunun Ortadoğu’daki istikrarsızlaştırıcı bir faktör olduğunu iddia ediyor.  Ama yıllardır devletsiz yaşayan Kürtler her türlü katliam, zülüm ve işkencelere maruz kaldılar.

Osmanlı Devleti, çok ırklı, çok dinli Doğu devletinin modelinde olduğu gibi, I. Dünya Savaşı'nın sonunda çöktü. İngiltere, Fransa ve Rusya bölgeyi bölmeye ve 1916’daki Sykes-Picot Anlaşması’nda sınırları çizerek ulus-devletler fikrini ortaya çıkardı.

Bir Kürt ulus devleti fikri de masadaydı ve 1920’lerin Sevr Antlaşması’nda Batı güçleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında söz konusuydu.

Britanyalılar Mezopotamya üzerindeki sömürgeci kontrollerini empoze ederken, Kürt lider Şeyh Mahmud Berzenci bir dizi isyana yol açtı ve 1922'de bir Kürt krallığı kurdu. 1924’e gelindiğinde, İngilizler başlangıçta kabul etmelerine rağmen bu devleti yıktı. 

Birinci Dünya Savaşı'nın son halini sunan 1923 tarihli Lozan Antlaşması, kuzey Kürdistan'daki bir Kürt devleti için planlarını etkin bir şekilde sona erdirdi.

Bölgesel ve uluslararası faktörler ve Kürt hareketi ile ilgili sayısız konu, Arapların, Türklerin ve Perslerin ardından Orta Doğu'daki dördüncü en büyük nüfus olmasına rağmen, Kürtlerin 'ulusal projelerini' başaramadıkları anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Kürtler kendilerini dışlayıcı vatandaşlık ve ulus inşası fikirlerini benimseyen hükümetlerin kontrolü altında buldu. 

Kürtler, ulusal kimliklerini korumak amacıyla 'yeni' ülkelerindeki asgari kültürel ve ulusal hakları güvence altına almaya çalıştılar. Ancak bu neredeyse imkânsızdı. 

Türkiye'nin Kürt taleplerine yanıtı, Türkiye'deki tüm Türk olmayan insanların varlığını reddeden 1924 Anayasası'na geldi. Yeni kurulan ulus devlet, Kürtleri Türkleştirmeyi ve kültürel ve ulusal kimliklerini inkâr etmeyi ve etkilemeyi amaçlayan uzun bir yasa ve kararname listesi yayınladı.  Aynı zamanda, hükümet bu düzenlemeleri zorla uygulamak için orduyu Kürdistan'a gönderdi ve bu asimilasyoncu politikaların sebep olduğu isyanları bastı.

İran’daki durum, Kürtlerin kültürel ve ulusal haklar taleplerini reddeden Şah döneminde de farklı değildi. İslam Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışı, İran’daki Kürt vatandaşlarının statüsünde herhangi bir değişiklik yapmadı ve onlar üzerindeki baskıyı artırdı. İran'daki Kürtler siyasi haklardan mahrum edildi ve hükümete katılmalarını reddetti üstelik birkaç Kürt liderini öldürdü. 

Irak'taki durum daha kötüydü. Bağdat'taki Arap hükümetinin ardından, İngilizlerin emri altında, 1924'teki Milletler Cemiyeti'ne verdiği sözleri, ülkedeki Kürtlerin idari ve kültürel haklarına saygı gösterme konusundaki vaadi görmezden geldi. Bu, Saddam Hüseyin’in 1980’lerde kimyasal silah kullanımına ve Kürt şehir ve köylerinde etnik temizlik operasyonlarına yol açtı. 

Suriye'deki Kürtlerde daha iyi durumda değildi, çünkü Şam hükümeti açıkça onlara karşı ırkçı politikalar benimsedi. Kürt bölgelerini bölmek, Araplaştırmak ve Arap klanlarını Kürt şehirlerine ve köylerine yerleştirerek bir 'Arap kuşağı' oluşturdu.

Bu dört ülke, onlarca yıldır Kürt meselesiyle ilgili eylemleri koordine etmekte, Kürt halkı tarafından talep edilen haklarına karşı gelmektedirler. Kürtleri görmezden gelme, haklarını reddetme ve demografik özelliklerini değiştirme politikaları, şehirlerinin ve köylerinin genel ekonomik ve kültürlerini hep yok etmeye çalıştılar.

Iraklı Kürtler, onlarca yıl süren savaş ve soykırımdan sonra öz yönetim için ilk fırsatlarını yakaladılar ve Mayıs 1992'de Irak Cumhuriyeti tarihinde ilk serbest seçimleri yaptılar. Bu, seçilmiş bir hükümet ve parlamento oluşturulmasına neden oldu.

İlk yıllardaki zorluklara rağmen, Kürtlerin hem arkadaşları hem de düşmanları, Bağdat hükümetinden daha fazla özerklikle Irak Kürdistan’ının sivil değerleri benimseme, ekonomik refah sağlama ve azınlıklar ve kadınlar için haklar sağlama yolunda hızla hareket ettiğini itiraf etmek zorunda.

Ayrıca Kürdistan Bölgesel Hükümeti, Türkiye'den tanınmayı ve Ankara ile bir ortaklık kurmayı başardı. Bu, Orta Doğu’daki en uzun süren çatışmalardan birini çözmedeki ilk adımdı ve bölgedeki benzer krizleri çözmek için bir örnek teşkil edebilirdi. 

Yirmi yıl boyunca özerklik kazanmasıyla, Irak Kürdistan’ı, Irak’ın ve bölgedeki istikrarın temeli haline geldi ve 2003’te ABD’nin işgali ve Arap Bahar’ındaki kargaşanın neden olduğu Irak’taki iç ayaklanmayı bozdu.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak'a saldırıp hem Bağdat'ı hem de Erbil'i tehdit ettiğinde, Kürtler dünyaya Kürt birliğini, gücünü gösterme fırsatını yakaladılar.

Kürdistan’ının istikrarı ve iç gücü, kendisini IŞİD’e karşı başarılı bir şekilde savunmasını sağladı ve sonunda IŞİD’in işgal ettiği bölgeleri geri kazandı. 

Kürdistan, Irak hükümetinin koruyamadığı tüm gayrimüslim azınlıklar ve Şii bölgelerini terk eden Sünni Arapları ve Sünni bölgelerini terk eden Şii Arapları için güvenli bir bölge oldu. Bağdat’ın 2016’da destek vermeyi reddetmesine ve Kürdistan’ın bütçesini tutarlı bir şekilde azaltmasına rağmen, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyordu.

Irak Kürdistan’ı, Ortadoğu’nun birçok krizine çözüm sunan tek bölge oldu. Kuruluşundan bu yana, karşılaştığı tehdit, zorluk ve düşmanlığa rağmen barış ve demokrasiyi sağladı, çeşitlilik ve kabul kültürünü benimsedi.

25 Eylül’de referandum yapılması kararı, Kürt liderliğinin Kürdistan halkının taleplerine verdiği yanıtın, seslerinin ve arzularının uluslararası topluma iletildiğinin bir ifadesiydi. Oy, demokratik geleneğinin bir parçasıydı ve uluslararası standartlara göre yapıldı; Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk veya Irak anayasası düzenlemelerine aykırı değildi. 

Kürt bağımsızlığı, Kürt sorununa pratik, barışçıl ve demokratik bir çözüm olabilirdi, çünkü Kürt özlemlerini tatmin etmiş ve IŞİD'e karşı kazanılan zaferden sonra yükselen Kürt milliyetçiliğine cevap verecekti.

Uluslararası toplumun bir bütün olarak Ortadoğu'daki Kürt sorunu için kabul edilebilir bir çözüm bulmasını kolaylaştıracaktı.

 

Çeviri kaynak | PeyamaKurd