image

PeyamaKurd - Yeni parti kurma çalışmaları yürüten eski HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "şeffaf, hesap verebilir, üretken ve yerelden merkeze doğru yürüyen bir siyaset tarzının partileşmesi için 'Sessizlerin Sesi Hareketi'ni başlattıklarını, Ankara'da yayımladığı bir bildiri ile duyurdu

Bilgen, "şeffaf, hesap verebilir, üretken ve yerelden merkeze doğru yürüyen bir siyaset tarzının partileşmesi için" Sessizlerin Sesi Hareketi'ni başlattıklarını, yayımladığı bir bildiri ile duyurdu.2018 seçimlerinin ardından HDP'den istifa eden Müslüm Doğan da partide yer aldı. 

“Türkiye için bir araya geldik” denilen bildiride, “Siyasetin güven ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve Cumhuriyetimizin II. yüzyılında katılımcı demokrasisi olan, refahı yüksek ve sivil bir anayasaya sahip bir ülke olma hedefimizi paylaşmak istiyoruz” denildi.

Bildiride hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, fikir ve ifade özgürlüğü ilkelerin vurgu yapıldı. Bildiride Kürt meselesi ülkenin en temel sorunlarından biri olarak tanımlandı ve "Tüm paydaşların katılımıyla, uzun tarihsel bir sürecin ürünü olduğu bilinciyle, sosyolojisinden koparılmadan, eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz" denildi.

Bildiride Kürt meselesine dair şu sözler yer aldı:

“Ülkemizin en temel sorunlarından olan Kürt Meselesini, tüm paydaşların katılımıyla, uzun tarihsel bir sürecin ürünü olduğu bilinciyle, sosyolojisinden koparılmadan, eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz. 

Ülkemizde konuşulan tüm dillerin korunması, geliştirilmesi ve eğitim dili olarak süreçte yer almasının doğal bir hak olduğu tespitiyle gerekli hukuki düzenlemeleri yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz.

Ülkemizdeki tüm etnik grupların başta anadil olmak üzere tarih ve kültürlerini yaşatabileceği kurumsallaşmaların yasal statüye kavuşmalarının gerekli ve önemli olduğunu ifade ediyoruz. 

İnançlar konusunda da devletin tüm inançlara aynı mesafede olması gerektiğini ifade ederken, yurttaşların inançlarını özgürce yaşaması noktasında tüm hizmetlerin sunulmasının eşit yurttaşlığın gereği olduğunu belirtiyoruz.”