image

PeyamaKurd - Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Son KHK yayınlandı, Parlamenter sistem bitti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelmiş oldu.

15 Temmuz 2016'dan bugüne Son KHK ile 9 bin 103 kamu personeli meslekten ihraç edildi.

699 nolu KHK ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların yemin etme usülleri düzenlenirken 700 nolu KHK ile FETÖ ile bağlantılı çok sayıda kamu personelinin ihraç edildiği öğrenildi.

9 bin 103 kişiye ihraç

Bugün yayınlanması beklenen ihraç kararnamesinde ihraç edilenlerin 9 bin 103'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olduğu belirtildi.

TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından da çok sayıda kamu görevlisinin ihraç edildiği kaydedildi.

KHK'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'ne yönelik düzenlemelerde yer alıyor. Düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanı andına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Düzenlemeye göre; seçimin ardından verilen tutanaktan sonra, Ant içme töreni Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilir.

699 sayılı KHK'da neler var

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur."

MADDE 2- 6271 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 - (1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde ant içme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilir.

(2) Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde ant içme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün andiçerler.”

MADDE 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içecekler.