image

PeyamaKurd - Türkiye’nin sığınmacıları Suriye’deki “güvenli bölgeye” yerleştirme planını uluslararası hukuk merceğinden inceleyen Alman meclisi uzmanları, Başbakan Angela Merkel için bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye’nin Rojava’da asker bulundurduğu bölgeler, “işgal bölgeleri” olarak tanımlandı.

‘İşgal bölgeleri olarak tanımlandı’

Merkel hükümetinin Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge önerisine destek talebi hakkındaki değerlendirmeleri devam ediyor. Federal Meclis ise bu konuda hazırladığı bilirkişi raporunu tamamladı.

DW Türkçe’nin haberine göre milletvekillerinin talebi üzerine Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi uzmanları tarafından kaleme alınan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan raporda:

Türkiye’nin Rojava’da asker bulundurduğu bölgeler, “işgal bölgeleri” olarak tanımlandı. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları bu bölgelere yerleştirme planının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı sorusuna yanıt arandı.

Her devletin kendi vatandaşı olmayanların ne kadar süreyle ülkede bulunabileceğini belirleme hakkına sahip olduğuna dikkat çekilen dokuz sayfalık raporda, bu egemenlik hakkının yine de devletlerin insan hakları alanındaki yükümlülükleriyle kısıtlanmış olduğunun altı çizildi.

'Sığınmacılar için hayati tehlike'

Raporda, devletlerin himayesi altındaki kişileri, silahlı çatışmaların ve kişilerin can güvenliğine ciddi tehdit oluşturan koşulların sürdüğü bölgelere, kendi iradeleri dışında gönderemeyeceğinin altı çizilirken, Türkiye’nin “güvenli bölge” önerisi için şu tespit aktarıldı:

“Türkiye’nin işgali altındaki bölgelerdeki güvenlik durumu hakkındaki haberler, bölgeye gönderilecekler için somut hayati tehlikenin mevcudiyetinin dışlanamaz olduğu yönünde.”