image

PeyamaKurd- Alman-Kürt Kültür Enstitüsü kültür-sanat çalışmalarına başladı.

Kültür Enstitüsünün direktörü Hakan Akay, içinde bulunduğumuz çağ aynı zamanda dijital uygarlık çağı olarak da tanımlanıyor. 

"Bu çağda doğaldır ki bazı olgular yeni norm ve değerler ile yer değiştireceklerdir. Olan bitene -iyi ya da kötü-deyip sadece eleştirecek miyiz, yoksa bu çağın koşullarını özellikle kültür sanat alanımıza uyarlayıp, asıl yapacaklarımızın özünü kaybetmeden bu alanın aktif aktörlerinden mi olacağız? Asıl meselemiz budur" dedi.

Enstitünün direktörlüğünü yapan Müzik Prodüktörü Hakan Akay ile Alman-Kürt Kültür Enstitüsünü ve neler yapacaklarını konuştuk.

Siz aynı zamanda Enstitünün kurucususunuz. Bu anlamda motivasyon kaynağınız, kişisel çıkış noktanız nedir?

Kürt kültürü ve sanatına dair bildiklerimizi, Antik Yunan filozofu Demokrit'in 2500 yıl önce Atom ile ilgili bildiklerine benzetiyorum. Demokrit, doğada bölünüp parçalanabilen en küçük parçacığa Atomus, yani Atom ismini vermişti. Atomun da parçalanıp Proton, Neutron ve Elektron gibi alt parçacıklarının olduğu ve atom çekirdeği olan Protonun da alt parçacıklarının olduğu bilgisinin 110-120 yıllık gibi bir geçmişi var. Kabaca benzeterek söylersem, genel anlamda Kürtlerin tarihi, kültür ve sanatları ile ilgili bildiklerimiz, duyduklarımız, tecrübe ettiklerimiz ve bizzat yaratıp ürettiklerimizle birlikte ancak

Demokrit'in 2500 yıl önceki Atomus kadar olan bilgi seviyesine sahibiz. Buraya kadar gelebilmek hiç kuşkusuz halkımızın geçirdiği zorlu sosyal-kültürel evreleri ve uluslararası politik dengeleri de göz önüne getirdiğimizde tıpkı atomus bilgisi kadar hayati derecede önemlidir ve değerlidir.

Ancak asıl meselemiz, başka bir deyişle yeni yüzyılımız şimdi başlıyor diye düşünüyorum. Bunun için de kültür ve sanatımızın alt parçacıklarına inip, her alanın kendi içindeki özel oluşum ve gelişim süreçlerini araştırmamız ve incelememiz gerekiyor.

Bununla birlikte ortaya çıkacak bu yeni bilgileri yeni kuşaklara ulaştırıp, yeni arayışlara kaynaklık edip aynı zamanda sanatsal üretimlerimize yansıtabilirsek, gerçek bir Kürt Aydınlanması'nın yaşanabileceği bir yüzyılı yaşayabiliriz diye düşünüyorum.

 

Demokrat Haber