image

PeyamaKurd- Sosyolog İsmail Beşikçi, Kürt halkının bölünmenin getirdiği zararları kavradığını ve gelecekte Kürt kazanımlarının daha da ileri bir seviyede olacağına ve Abdusselam Barzani’nin ilerici bir mücadele insanı vasfıyla en büyük Kürt şahsiyetler arasında kendisini andığını belirtti.

Empreyal Paylaşım döneminde Kürtlerin parçalanmasının İngiltere ve Fransa açısından varlıklarını devam ettirmenin bir yolu olarak görüldüğünün altını çizen İsmail Beşikçi, Kürtlerin günümüzdeki durumunun geçmişe oranla daha iyi olduğunu ve gelecekte Kürtler arası birlik sağlanması halinde istenen düzeye geleceğini söyledi.

Barzani Hareketi’ne de değinen Sosyolog İsmail Beşikçi, Abdusselam Barzani’nin Osmanlı Sarayı’na dilekçe ile başvurarak Kürtler için sistemli bir özerklik istemesinin döneminin şartları içerisinde ilerici bir tutum olarak gördüğünü ve bu nedenle kendisini etkilediğini söyledi.

Sosyolog İsmail Beşikçi, Gazete Duvar’da Hülya Yetkin ile yayınlanan söyleşisinden bazı pasajlar şu şekilde:

Kürdler ve Kürdistan 60 yıl öncesine göre çok ileri, olumlu bir aşamadadır.

Kürdlerin, Kürdistan’ın bölünmesinin, parçalanmasının, paylaşılmasının bir amacı da Ortadoğu’da, Yakındoğu’da, her zaman, huzursuzluğun egemen olmasını sağlamaktı. Dönemin emperyal güçleri, İngiltere ve Fransa, huzursuzlukları giderme isteğinde, her zaman kendilerinin varlığını sağlayabileceklerdi.

Kürdlerin, bölünmenin, parçalanmanın, paylaşılmanın bilincinde olması, buna göre tavır, davranış sergilemesi önemlidir. Kürdlerle, Kürdistan’la ilgili gelişmelerde şunu görüyoruz. Ne zaman, Kürtlerle ilgili olumlu bir gelişme olmuşsa, bu gelişme, şu veya bu şekilde darbelenmiştir. Şunu da görüyoruz. Bütün bu zikzaklı gelişmelere rağmen, Kürdler/Kürdistan bir parça daha ilerlemiştir. Barış arayışları da bu süreç içinde sürecektir.

Abdüsselam Barzani, Kürt tarihindeki en önemli mücadele adamlarından biridir

Bu mücadele sürecinde, pek çok Kürd şahsiyetin, ahlaki, Kürdi ve Kürdistani duruşu, mücadelesi beni etkilemiştir. Bunları isim olarak her zaman sayabilirim. Burada buna gerek görmüyorum. Ama, Abdüsselam Barzani’nin, Mele Mustafa Barzani’nin, Abdürrezzak Bedirxan’ın, Kadı Muhammed’in ahlaki duruşu, Kürdi ve Kürdistani bilinçleri, mücadeleleri beni her zaman etkilemiştir.Abdüsselam Barzani (1868-1914) çok önemli bir mücadele insanıdır. 1907 yılında, Kürdlerin milli haklarının elde etmek için, Osmanlı Sarayı’na, Padişah İkinci Abdülhamid’e başvurması çok önemli bir faaliyettir. Öbür bazı aşiretlerin de imzaladığı bu dilekçede, Kürdçenin Kürdistan’da resmi dil kabul edilmesi, Kürdistan’da eğitim dilinin Kürdçe olması, Kürdistan’a Kürd valiler, Kürd kaymakamlar tayin edilmesi, Kürdistan’dan toplanan vergilerin Kürdistan’da harcanması gibi istekler yer alıyordu.

Bu başvurudan dolayı, Osmanlı’nın Şeyh Abdüsselam Barzani’ye savaş açtığı, üzerine ordular gönderdiği de biliniyor.