image
Ali Fikri Işık Yazarlar
image

Amedspor'un, benim için anlam taşıyan, bir dizi niteliğinin dışında ve ötesinde, en kıymetli olgusu, kendi iç dinamikleri üzerinden var olmaya çalışmasıdır. Bunun anlamı şudur; Amedspor şahsiyetli bir bağımsızlığa sahiptir. Ama her bağımsızlık çok maliyetli bir iştir.

Bağımsızlık tercihi, beraberinde bu maliyetleri de karşılamayı gerektirir. Sorun ve ikilem açıktır. Ya bağımsız kalırsın ki bunun adı yalnızlık ve imkansızlıktır ya da teslim olursun, o zaman da bir kimlikten bir karakterde bahsedemezsin. Eğer kimlik ve karakter çok değerli ise, bunun gereği yapılır ve o ‘’değerli yalnızlık içinde’’ kendi yağında kavrulmak göze alınır.

Amedspor tarihi bir bakıma bu yalnızlığın ve imkansızlıkların tarihidir. Ben bu tarihi ve onurlu duruşu seviyorum. Bir dizi konuda benimle aynı fikir de olmaları gerekmez, hatta beni sevip saymaları da gerekmez. Nihayet bizim ilişkimiz, bir iç sorundur ve biz kendi sorunlarımızı mutlaka ve bir biçimde çözeriz. Önemli olan dışa bağımlı hale gelmemektir. Devletin ve devleti temsil eden kurumların kapsını aşındırmamaktır.

Bu türden bir bağımsızlık ve bağlantısızlık, faaliyetin her evre ve süreçlerine bir ciddiyet ve hakikilik katar. Son tahlilde her onurlu duruş, bazı maliyetlere neden olur. Çünkü bağımsız tavır ve bağlantısız ilişkiler bir tür ‘’minnet eylemem’’ demektir ve birileri de bundan hiç hoşlanmaz. Kapılar kapanır ve musluklar kısılır, hatta musluk borularının söküldüğü de görülmüştür.

Eğer reel durum buysa, o zaman kenetlenmekten ve yenilmez bir güce dönüşmekten başka da bir çare yoktur. Yönetimi, teknik heyeti ve taraftarıyla birlikte tek yumak haline gelerek, her sorunu cepheden karşılamak artık ahlaki bir görevdir. Birleşmiş, bütünleşmiş bir kitleyi hiçbir güç, durduramaz. Aynı amaç için bütün imkanlarını seferber eden bir irade yenilmezdir. Dolayısıyla, şu an da hemen şimdi, Amedspor başarısın için, hiçbir ön koşul ileri sürmeden, aynı saflarda yer almak, tarihi bir sorumluluk ve görevdir.

Siyasetin dışında, kimlik ve kültürümüzü başka kimlik ve kültürlerle mukayese eden, onlarla bir yarışma ve rekabet içine giren kaç kurumsal yapılanmamız var ki? Söyleyin bana, hayatın kaç alanında var olma mücadelesi sürdürüyoruz? Söyleyin, işaret edin, bende fikir değiştireyim. Eğer yoksa o zaman da Amedspor şemsiyesi altında birleşik bir güç haline gelmeliyiz. Bunun alternatifi ve seçeneği yok. En azından şimdilik yok.

Amedspor’a katkı gecesi, Amedspor amaçlarının uygulanmasına vesile olmalıdır. Bu bakımdan bu gecenin sembolik değeri de büyüktür. Bu geceden Amedspor daha büyüyerek çıkmalıdır. Gece Şampiyon olacak bir takımın enerjisini taşımalı ve şampiyon bir takımın vakur tavrı ile sonlanmalıdır. Önemli olan katılımdır. Gönüllü birlikteliktir. Bir gecenin bütün sorunları çözebileceğine bende ihtimal vermiyorum ama gecenin sağlayacağı moral değerler, başka kapıları aralayabilir.

Amedspor yönetimi ve taraftarı, bu gecenin moral değerlerini, her maça taşımayı bir görev olarak önüne koymalıdır. Asıl olan küçük de olsa bir şeyler yapmaktır. Bazı değerleri sahiplenip, o değerleri kültür ve gelenek haline getirmektir. Gecenin birleştirici duyarlılıkları, bu takımı şampiyon yapabilir. Duyarlılıklar ruh üretir. Ruh ise, imkânsız olanı başarabilme fırsatını sunar. Bu bakımdan bu gece bir büyük fırsattır. Getirisi küçük ama manevi değeri çok büyük bir fırsat.

Sportif rekabete başka gözlerle baktığım biliniyor. Sportif rekabette, içselleştirilmiş bir amacı, maddi imkanlardan daha önemli görürüm. Bu maddi imkanları küçümsediğim anlamına gelmiyor. Ama var olan küçük maddi imkanlara yeni bir ruh ve inanç katıldığında, her şeyi başarmak mümkün hale geliyor.

Bu gece Amedspor’un zihnini açan gece olsun. Bu gece Amedspor tarihinde kurumsal anlamda birleşmiş bir iradenin miladı olsun.

Birleşmiş iradeden kastım, gevşek ilişkiler yerine, daha güçlü, daha sorumlu, daha sahiplenici ilişki ve dayanışmanın yer alması gerekliliği yönündedir. Dayanışma ile daha sık örgülü bir birliktelik yaratmak mümkündür ve başarılması gereken görev de budur.   Ali Fikri Işık 

   10.01.2022

Diğer yazıları: Kürt şehir takımları ve genel bir değerlendirme

 


(PeyamaKurd

Bu makale yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. PeyamaKurd'un yayın politikası ve editoryal paradigması ile her zaman uyumlu olmak zorunluluğu yoktur.