image

PeyamaKurd - Kentsel alanlarda kullanılan Pestisitler, (Havuz, süs havuzu ve gölcüklerde kullanılarak istenmeyen balık, sivrisinek ve zararlı canlıların üremesini engelleyen kimyasal) tarım alanlarında olduğundan daha yoğun bir biçimde yeraltı sularına karışıyor.

Püskürtülen pestisitlerin yüzde 98’den fazlası ve herbisitlerin ise yüzde 95’i, kullanılan alan dışındaki hava, su ve toprak gibi ortamlara dağılıyor ve hedef olmayan canlı türlerine bulaşıyor. 

Pestisitler ve aynı etken maddeye sahip olan biyosidal ürünler, hormon sistemini ve sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor; cinsiyet gelişimi bozuklukları, cinsiyetsiz doğumlar, doğum anomalileri, sperm sayılarında azalma gibi üreme sistemi sorunlarına ve prostat, pankreas, akciğer gibi kanser türlerine sebep oluyor.

Özellikle bebekler ve çocuklar, hormonal sistem bozucu pestisitlerden daha fazla etkileniyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında sağlıklı bir gelecek için biraraya gelen sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler, kentlerde yerel yönetimler tarafından kullanılan pestisitlerin/biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmayı ve alternatif uygulamaların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.