image

“Oysa "Kürdistan’’ kavramı Osmanlı mütefekkirleri tarafından daha önceleri çok kullanılmış, okul ve medreselerde dönemin ders kitaplarında "Kürdistan Tarihi ve Coğrafyası" başlığı altında, bölümler halinde yüzlerce sayfa DERSLER okutulmuştu.
Osmanlı Devleti'nin resmi yıllıklarında ‘SALNAMELERDE’ Kürdistan Eyaleti’ne dair yüzbinlerce kayıt ve bilgi bulunduruluyordu.”

“Kürdistan’a Osmani” ve Türkçülük Hakkında Zilan, Dersim, Halepçe ve ROBOSKİ bombardımanlarının yaşanmadığı “pir u pak” günlere dair kaçak yazılmış bir önsözden alıntıdır.

Henüz Büyük Sömürge planı SYKES/PICOT uygulanmamış, Filistin ve Kürdistan satılmamış, Darbe gerçekleşmemiş, MÜTEFEKKİR ve MÜNEVVER ÇEVRELER aldatılmamış, tuzağa düşürülmemiş, kumpaslarla idam edilmemişti.

Barzan, Süleymaniye, Erbil, Halepçe ve Kerkük’de ki Mütefekkir Alimler; Van, Diyarbekir, Hakkari, Malatya ve Elezizde ki Mütefekkirler ve Alimler İle aynı görüşte, aynı umut, beklenti ve heyecan içindelerdi.

Toplumun ileri gelen, münevver kanaat önderleri sürekli İstanbul ile iletişim halinde, HİCAZ-İSTANBUL demiryolunun, devamında İstanbul, Harput, Darayeni, Van DEMİRYOLUNUN, neler getireceğini nasıl kazanımlara vesile olacağını tartışıyor, dönemin Devlet Erkanı ile KOORDİNELİ çalışıyorlardı.

ÜMMET olmanın, SİLM’E sadakatın, asabiyet ve dar Kavmiyetçiliğin NASIL tahribatlar YARATTIĞINI, HZ Muhammed (S.A.V) ‘in NUR-U HAYATI ışığında tartışıyor yeni anlamlar, NEZAN’lar için yeni MANA’lar ortaya koymaya çalışıyorlardı.

Henüz TÜRKÇÜLÜK tam olarak kendini dayatmamış,
İTTİHATTI TERAKKİ denen şeytani yapılanmanın niyeti yeni fark edilmiş,
Devlet tüm organlarına kadar ele geçirilmemiş,
Hortumlanmamış,
Yabancı bankalara borçlandırılmamış,
Bugünün ERGENEKON-FETÖ gibi yapılanmalarının öncüsü Paramiliter çeteler oluşmamış,
TÜRKÇÜLÜK uydurulmuş bir Dine, TURANCILIK yeni bir MEZHEBE dönüşmemiş, Kendi cemaat ve tarikatlarını oluşturmamıştı.
Devletin Adı değiştirilmemiş, 
Kendi Kavmi İsimlerini Devlet ismi olarak dayatmamışlardı.

1925;
Münevver ve Mütefekkir Din Alimlerinin İdamlarla,
Sürgünlerle, Faili Meçhul Cinayetlerle katledildiği bir yıl olduğu gibi, aynı zamanda,
Bu cinayetleri işleyen CELLATLARDAN ve KATİLLERDEN, Din Adamları, Cemaat Önderleri, Tarikat Şeyhleri, Sahte mollalar ve Kanaat önderlerinin de yaratıldığı YILLARIN BAŞLANGICI olarak tarihe kayd edilecekti. (sisteme entegre mevcut tarikat ve cemaatlerin tamamının şeceresi bu sebeple bilinmezliklerle doludur.)

BAŞ YAVER !
1925 ‘de İdam edilen DİN ADAMLARI, ŞEYHLER, ALİMLER, ULEMALAR, Mütefekkir ve Münevverler, Kanaat Önderi ve Aydınlar, KADİM MEDENİYETİN ve İNANCIN, muhafızlığını ve himayesini üslenmiş, binlerce talebe yetiştirmiş kıymetli şahsiyetler idi. Yüzbinlerce nüsha yazılı eserler bırakan, arşivleyen, saklayan, bugün bile kaynak olarak başvurulanlar idi onlar. İçlerinde Osmanlı Yönetim Erkinin içinde olanlar, Sadrazam, Danıştay Başkanı, ŞEYHULİSLAM ve ŞEYHZADE YETİŞTİREN Eğitmenler bile vardı.

Yaver onlara giderken Osmanlı Hükümetinin Mührü ve emri ile kabul göreceğini bilmesine rağmen yine de kendisine (sonradan savaş açtığı) en yakın silah arkadaşı İhsan Nuri Paşayı da refakatçi olarak alıyordu. Sağlam referanslarla hedefine doğru hızla ilerliyordu. 

Sonradan Fransızların dahil olduğu 1908’de başlayan İran-İngiliz Kolonyal faaliyetlerin planları yavaş yavaş hayata geçiriliyor, SON MÜSLÜMAN BİRLEŞİK KRALLIĞI gafil avlanıyordu.

İlk planın düğmesine 19 Mayıs 1919’da İngiliz işgali altındaki İstanbul’da basılmış, 
Sykes/Picot sömürge planına uygun olarak planlanan kongreler hayata geçirilmiş, MÜTEFEKKİR ve MÜNEVVER önderler sonradan idam edilmek üzere plan dahilinde kongrelere davet edilmişti...

II.Abdülhamit zamanında geliştirilen, Vahdetinin güvenini alan Yerel - Ağır silahlı, Atlı Süvarilerden oluşan milis Kuvvetleri, SYKES/PİCOT planına en büyük engel olarak varlıklarını koruyordular.

Berzenciler, Şeyh Said Efendi, İhsan Nuri Paşa, Cibranlı Halid, Bediüzzaman, Şeyh Abdulselam, Seyyid Abdulkadir,Yusuf Ağa ve daha onlarca Müslüman Kürd Şahsiyet; sayıları 5000 bin ile 30.000 arasında değişen silahlı birliklere KUMANDANLIK etmiyorlarmıydı yoksa ?

Kut 1 ve Kut 2 savaşlarına ve Çanakkale’ye kuvvet göndererek İngilizleri yerle yeksan eden, Çar’ın ürkütücü ordusunu Püskürten,
İran Şahının sinsi işgal girişimlerini durduran ,
İngiliz ve Fransız işgal ordularını Lübnan ve Filistin’e kadar geri sürükleyen bu mekanizma; Samsun, Erzurum, Sivas, Amasya’ya çağrılarak deşifre olanlardı işte.

İstanbul ve İzmir’in danışıklı işgali bir SYKES/PİCOT mizanseni olamaz mıydı ? 

SYKES/PİCOT Sömürge Proğramı, İnkar ve Yalanlar üzerine yeniden inşayı gerektiriyordu.

Yeni MUAVİYE ve YEZİT’ler oluşturulmalıydı.

Cemaatler tarikatlara,
Tarikatlar Mezheplere,
Mezhepler Ahmakları Bulduğunda Yeni Bir Dine nasıl dönüştürülmeliydi ?

Soytarıların Halkı Aldattığı zamanlara girilmiş
‘HASEDİN TERBİYESİZLİKLE, SIĞLIĞIN EDEPSİZLİKLE, YALAKALIĞIN ART NİYETLE BULUŞTUĞU FREKANSLAR’ bugün yaşananlar gibi o zamanlarda etkili olamaya başlamıştı.

ANAYASASI KURAN-I KERİM OLAN bir medeniyeti,
Sir Mark Sykes ve François Georges Picot’un uzun araştırma ve çalışmaları dirhem dirhem eritmeye başlamış, son ölümcül darbeyi vurmanın zaman ve koşulları yaratılmıştı.

KUT 1 ve KUT 2 ‘de kaçırılan fırsat bu sefer geri tepmemeliydi, ilk meyvelerini vermeliydi.

Asabiyet ve Kavmiyetçilik, Otoriterlik ve Irkçılık, Etnik açıdan SAF bir Devleti savunan mevcut “İran-Irak-İsrail-Tr” rejimlerinin neden TEMEL karakteristikleri olmuştu ?

SYKES/PİCOT sömürge proğramının hedeflediği meyveler, tamda bu soru içinde saklıdır...

Bugün;
İran Kürdlerinin Haklarını Mahabad öncesi pozisyona,
Irak Kürdlerini 1970 ‘in Karton Otonom pozisyonuna,
TR Kürdlerini 1925/1938 katliamı sonrası pozisyonuna,
Suriye Kürdlerini Tümden yok saymaya çalışan,
TAHRİP GÜCÜ YÜKSEK SYKES/PİCOT KONSEPTİ GÜNCELLENMİŞ HALİ ile NEDEN YİNE DEVREYE Koyuldu ?

ŞİA+ BAAS + TURAN Kardeşliği gerçekte hangi temeller üzerine inşa edilmişti ?

İran, BİRLEŞİK KRALLIK OSMANLIDAN AYRILAN SON halkalar üzerinde neden PARALEL DEVLETLER KURMA ihtiyacı duyuyordu?

Bu Paralel Devlet Yapılanmalarının varlığını, örgütlediği tuhaf cemaat ve tarikatlarla nasıl oluyor da yıllara sarı bir şekilde sağlıyordu ?

Türkiye’de İngilizlerin Kemikleştirdiği “Statüko” neden değişmemekte diretiyor ve dönem dönem niye sadece kabuk değiştiriyordu ?

Statükoya sadakat yemini etmiş ÖZEL HARB HÜCRESİ Cemaat ve Tarikatler, SAMİMİ MÜNEVVER ve düşünürler çıkmasın diye sistem tarafından niye bu kadar özel beslenmiş ve büyütülmüşlerdi ?

TÜRKÇÜLÜK nasıl bir İSLAMCILIĞA DÖNÜŞMÜŞTÜ ?

Kendi “faşist-ırkçı” dar kavmiyetçilik ve asabiye hedeflerini, neden gizlemişlerdi ?

Barış ve Adalet dini İSLAM, onların DAR-KAVMİYETÇİ emelleri uğruna nasıl kullanıldı ? 

Din onlar İçin bir amaç değil de, bir araca nasıl dönüştürüldü ?

1924 ‘te bir gecede 700 yıllık bir KADİM ‘Birleşik Devletler Krallığını’ harf devrimi ile HAFIZASI silinen doktrinsiz , vizyonsuz, hedefsiz, amaçsız bir bilinmezliğe nasıl sürüklemişlerdi ?

Statüko, Tarikat ve cemaatler kurmaya neden ihtiyaç duymuştu ?

Neden bu kadar ikircikli ve sahte yaklaşımlar sergileniyordu ? 

Nasıl bir hafıza yaratılmak isteniyordu ?

SÖMÜRGECİLERİN ve İttihatçıların can Simidi, “TÜRK İSLAMCILIĞI’ nasıl bir mekanizmaydı ?

Kürdlerin esas sıkıntısı TÜRKÇÜLÜK olamaz mıydı ?

KÜRDLER neden (AYETTEN OLAN) yaratılışlarını ispatlama gayreti içine girmişlerdi?

O ́nun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.(Rum 30/22) Ayeti Neden Unutulmuştu ?

Bir ırk, diğer ırktan nasıl üstün olabilir ve diğer ırkı Nasıl inkar- imha ve Asimilasyonla yok edebilme gaddarlığına düşebilirdi ?

Kürtlerin Meselesinin TÜRKÇÜLÜK olduğunu OKUYAMAYANLAR kimlerdi ?

Mekke ve Medine’yi, Kudüs ve Kahire’yi, Musul ve Kerkük’ü, Ağrı ve Diyarbekir’i Küstüren, sonrasında Hak arayışına iten, TÜRKÇÜLÜK değilmiydi yoksa ?

Birleşik Devletler Krallığının her tarafında, özelde Mekke’de yaşamı Türklük ve Türkçülük ile inşa etmeye çalışanların fikir babası kimdi,
TAİF’te sürgünde boğazlanan CANİ kimdi ?
Cenazesi 70 yıl sonra Abide-i Hürriyet tepesine defnedilen kimdi ?

Balkanlar’da Kadim Devleti Türkçülükle renksizleştiren kimdi ?

İlk Sahabelerin İlticasını kabul eden, Bilal-İ Habeşin Habeş diyarından, Afrika’dan, Saray oğlanı ve hizmetçi köleler devşiren zihniyet neydi ?

Kendini Allah’a en yakın Kavim olarak görenler kimlerdi ?

1925 sonrası Şaçma sapan Cemaat ve Tarikatlar yaratan kimlerdi ?

Statükoya hizmet için 300 ‘ün üzerinde sahte Tarikat ve Cemaat örgütleyen ülke neredeydi ?

SYKES / PİCOT sömürge proğramı ile PETROL VE ENERJİ KAYNAKLARINI İŞGAL ETMENİN EN KOLAY YOLU olan, CEMAAT ve TARİKAT yaratma fikri; hangi İngiliz sosyoloğa aitti ?

YEZİT ve MUAVİYELER gibi yeni FİTNE HİZİPLERİ YARATMAK kimin fikriydi ?

Kürdlerin en kıymetlilerine hakaret etmek, küfürler saymak, neden bunların mutluluk hormanlarını harekete geçiriyordu ?

Bu genetik bozukluk nasıl oluşmuştu ?

Sykes-Picot Veledi Zinası olan KAVİMLER niye bu yüzsüzlüğe sahiptiler ?

OSMANLI BİRLEŞİK KRALLIĞINDAN, SON AYRILAN MİLLET HANGİSİYDİ ?

AYRILMAYIP PARÇALARA BÖLÜNEN MİLLET KİMDİ ? 

Kürdistan’a Osmanî neresiydi ?

‘BEŞERDE GEN NEYSE, İNSANDA YAZI ODUR,’ demişti Prof Teoman Duralı,
Soruların Cevapları bu sözde saklı olamaz mıydı ?

 

Veysel Göker