image

Sömürgeci güçlerin zorba otoriter rejimlerin baskı ve sindirme girişimleri halkın başkaldırma, direnme gücünü boşa çıkarma çaresizliğe mahkûm edip mevcut nizama entegre etmeye dayanır.
Günümüz de artık Kürt milleti üzerinde sürdürülen bu asimilasyoncu ret ve inkâr politikaların iflas ettiği görülmektedir.

Kürt milletinin son yüz yıllık mücadele tarihi dünya kamuoyu nezdinde haklı bir zemine oturmuştur.

Zira dünya eski dünya değil tabii. Tüm toplumsal çatışmalarda temel hak ve özgürlüklerin ihlallerinde uluslararası hukukta geçerli olan kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Kısa bir sürede federal Kürt yönetimi demokratik hak ve özgürlüklerde başarılı bir sınav verdi.  Referandumla ortaya çıkan kendi içinden ve dışından gelen tüm engellemelere rağmen KDP’nin başarılı politikaları sonucu istikrar sağlanmıştır.

Dünya uluslararası toplumun dikkatini çeken bu durum Başkan Mesut Barzani’nin liderliğinde diplomatik girişimlerle takdirle karşılanmıştır.

Güney Kürdistan da oluşan bu modern demokratik devlet yapılanması Kürtler için bir umut, demokratik değerlerde ulusal arası toplumda bir istikrar alanı olarak görülmekte.

Bu nedenle başta ABD ve bütün Avrupa ülkelerinin Kürdistan da diplomatik temsilcilikleri bulunmakta. Bölgenin zengin enerji kaynaklarına yatırım yapmaktalar. Geleceğin bağımsız Kürdistanı için bu durum kalkınmada, toplumsal refahında büyük kazanımlar oluşturacaktır. Devlet olma ulusal değerlerine sahip çıkma bilinci geliştirecektir. Kürtlerin dört parçada kurtuluşu, özgürleşmesi, güney Kürdistan’da oluşan bağımsızlığa yakın bu parçanın desteklenmesine bağlıdır.
Yoksa öfke ile kalkıp zararla oturmanın zamanı geçmiştir.

Özellikle Rojava’daki silahlı örgüt ve diğer parçalardaki Kürt oluşumları bu gerçeği doğru algılamalıdırlar. Kürt milletinin büyük bedellerle elde ettiği ulusal kazanımlar heba edilmemelidir.

Halen bölge otoriter rejimlerinin bağımsızlık karşıtı sinsi komplo stratejileri devam etmektedir. Kürtlerin eliyle uygulanmaya konması ise büyük bir tarihi yanılgı ve Kürdistan ulusal direniş hareketlerine ihanet olur.

Asimilasyoncu yeni taktik hamleleri:

Bakur’da Türkiyelileştirme

Rojava’da Demokratikleştirme

Başur’da Devletleştirmeme

Bu projenin temel hedefleridir.

Şimdi özgürlük mücadeleleri, kahramanlıkları ile dünya Kürtlere dost Kürtler kendilerine düşman olmasınlar.

 

Lütfü Kivanç

16.02.2019