image

        Bölücülük Ayrımcılık, Ayrılıkçılık  Üzerine Notlar.

        İttihat-ı Terakkinin Irkçılık zehri ile zehirlediği, Birleşik Krallığın, Temel Yaşam Kaynağı Kürdistan ve Levant Topraklarının Bölünüp parçalanmasına yardım ve yataklık etmek ayrılıkçılıktır.

       Kürdlerin Hak taleplerini bölücülük gibi görmek  ve yansıtmak  hem bölücülük, hem Ayrılıkçılıktır.

       Başka bir ülkede yaşayan Kürdlerin Kendi kaderini tayini için demokratik Referandumum hakkını kullanmasına Karşı çıkmak Ayrılıkçılıktır.

       Kerkük Türkmenleri, Trakya ve Balkan Türkleri, Asya, Uygur ve Kırım Türkleri için istediklerini - Arzuladıklarını Kürdler isteyince Saldırganlaşıp Küstahlaşmak Ayrılıkçılıktır.

       Irkçılık ile izole ettiği devletinde, kibirle Böbürlenerek, Kürdlerin bağımızlık istemlerini, Savaş gerekçesi yapmak Ayrılıkçılıktır.

       Dinin Tüm Emir ve Kurallarını, Irkçı niyet ve çıkarlarına uyarlamak, Türkçülüğün Propoganda malzemesine dönüştürmek Ayrılıkçılıktır.

       Türkçülüğü ve Arapçılığı İslamla harmanlayıp İSLAMCILIK adı altında, Din içinde ucube bir Din daha yaratmak Ayrılıkçılıktır.

       İttihatı terakki adı altında örgütlenip, Koca Birleşik Krallığı pazarlayıp,  sadece Kendi Kavmine ait izole edilmiş, sürekli iç düşman ve dış düşman paranoyası İle Şekillendirilmiş bir bölge oluşturmak Ayrılıkçılıktır.

       Bu Deliliğe karşı çıkanları idamla cezalandırmak Barbarlıktır,Terörizmdir, Ayrılıkçılıktır.

       Ekonomisini, Politikasını, Siyasetini, Eğitim ve Öğretimini, Güvenlik-Savunma ve Yatırım proğramlarını Kürd korkusu üzerine belirlemek Ayrılıkçılıktır.

       Hitlerin Saf Alman Irkı yaratma hayali nasıl bir delilikse, İttihatı terakkinin Anadolu/Trakya/Kürdistan ve Levant topraklarını Türkleştirme hayali Peşinde koşmakta bir o kadar delilik, bölücülük ve Ayrılıkçılıktır.

       Yaşadığımız bu gezegende, “Tek Bayrak/ Tek Vatan/ Tek Devlet/ Tek Millet/ Tek Dil/ Tek Din/ Tek Irk” Sloganlarına Sığınmak bölücülüktür, Ayrımcılıktır, Ayrılıkçılıktır.

        Başkasının Malına, Canına, Namusuna, Kutsallarına Dil uzatmak, El uzatmak, Göz dikmek, Gasp etmek, talan etmek, Yağmalamak, değiştirmek, dönüştürmek, genel anlamda tüm insani haklarına tecavüz etmek bölücülüktür, Ayrılıkçılıktır.

        Tv’ler de, Radyolarda, Gazetelerde, Apartmanlarda, Mahallelerde, Okulda, Pazarda, İbadet yerlerinde, Çarşıda,Üniversitelerde, Fabrikalarda, Toplu taşıma araçlarında, Tarlada, Köy meydanlarında, Stk’lar da, Kamu Kurumlarında, Askerde, Hastanelerde yani Kısacası İnsan ilişkilerinin Dayanışma ile gelişeceği, bütünleşerek sürebileceği her alanda Türkçülüğü ve Türklüğü Tek övünç kaynağı olarak sunmak, Dayatmak, Karşı konulamaz mutlak yaşam biçimi olarak belirlemek, Ayrılıkçılıktır. Ve Bununla Kendi Kavmini Başka bir Kavme karşı kışkırtmak, Nefret suçudur, Bölücülüktür, Ayrılıkçılıktır.

         Okullara, Caddelere, Dağlara, Taşlara, Duvarlara, “Ne mutlu Türk’üm diyene”, “Tengri Türkü Korusun”, “Türk’üz Doğruyuz Çalışkanız” namelerini  yazmak, Kürd Çocuklarına bu “Saçma Cüzleri” ezberletmek, bölücülük, Ayrımcılık, Ayrılıkçılıktır.

         Anadolu Bilgeliğinin, yalanlarla oluşan “Bolşevik İslamcı Kleptokrasisi” eliyle, Kleptoman Turancılığa evrildiği zamanları yaşıyoruz.

        Kürdleri, yaşlı ve başarısız Stalinist Örgütlerin beslenme sahasına dönüştürmek,

        İran/Suriye ve Irak terör devletleri İle beraber hareket ederek yanlızlaştırmak,

Kuşatmak ve Kibirle Aşağlamak, bölücülüktür, ihanettir, Ayrılıkçılıktır.

        Kuran-ı Kerim Hakemliğinden Haberdar olup Bihaber davranmak Ayrımcılıktır, hainliktir, Ayrılıkçılıktır.

        12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın,1990 vahşet dönemlerinin, Yaşayan Vedat Aydın’larını, Yaşayan Musa Anter’lerini, Yaşayan Salih Mirzabeyoğullarını, Yaşayan Metin Yüksel’lerini, yaşayan tüm Yusufilerini Kör Kuyularda, Zindanlarda, zincirlere vurarak, Hapislerde yatırmak, Ayrımcılıktır, bölücülüktür, Ayrılıkçılıktır.

         Bölücülük ve Ayrılıkçılık Günahtır,  “Ayıptır, Zülümdür, Cinayettir.”

 

Veysel Göker

28.09.2018