image

Peyamakurd- Wezareta Xazîneya Amerîkayê, lîsteya pereyên 66 zarokên berpirsên desthilatdarên Îranê belav kir ku Amerîkayê dest daniye ser hesab û pereyên wan.

Li gorî zanyariya dawî ya hatiye belavkirin, Wezareta Xazîneya Amerîkayê lîsteya zarokên berpirsên desthilatdarên Îranê yên pereyên wan ketiye ber ambargoya Amerîkayê eşkere kiriye.

Wezareta Xezîneya Amerîkayê, lîsteya 66 “axazadeyan” (zarokên Ayetullahan) bi nav û mîqtara pereyên wan ku dest danîne ser, ji raya giştî re belav kir.

Lîsteya ku wezaretê belav kiriye wiha ye:

1 - Xollam Hsên lham:                                   56 milyon dolar

2 - Se'îd Penahiyan:                                       17 milyon dolar

3 - Mes'ûd Kazimî:                                        84 milyon dolar

4 - Elî Haşmî:                                                 44 milyon dolar

5 - Muhemmed Muhemedî:                           40 milyon dolar

6 -  Mehdî Ehmedî Nejad:                             121 milyon dolar

7 - Bêntelhedî Xameneyî:                              293 milyon dolar

8 - Muçteba Xameneyî:                                 4,5 milyar dolar

9-  Sadiq Mehsûllî:                                        6 milyar dolar

10- Hûsên Meadîxwah:                                 83 milyon dolar

11  - Îsa Kelanterî:                                         7 milyon dolar

12  -  Hsên Taêb:                                           180 milyon dolar

13 -  Alî Ekber Wîlayetî:                               176 milyon dolar

14 -  Serdar Ehmed Wehîdî:                          219 milyon dolar

15 -  Abas Kedxodayî:                                  15 milyon dolar

16  - Moçteba Mêsbahî yezdî:                       433 milyon dolar

17 - Elî Mêsbahî yezdî:                                  347 milyon dolar

18 -  Hisên Fîrûzabadî:                                  505 milyon dolar

19 -  Perwîz Fatih:                                         47 milyon dolar

20 - Hisên şicunî:                                           127 milyon dolar

21 -  Serdar Hêcazî:                                       1 milyar dolar

22 -   Hisên Cennetî:                                      1 milyar dolar

23 - Morteza Xamineyî:                               4,17 milyar dolar

24 -  Êsfendiyar Rehîm Meşayî:                79 milyon dolar

25  -  Hisên Axa Muhammedî:                   123 milyon dolar

26  - Elî Cennetî:                                           466  milyon dolar

27 -  Muhemmed Hisênî Reyi şehrî:          453 milyon dolar

28 -  Mohsên Haşêmî:                                    91 milyon dolar

29 -  Mohsên Haşêmî Semre:                     17milyon dolar

30  - Elî Larîcanî:                                        400 milyon dolar

31  - Abbas Axûndî:                                      520 milyon dolar

32 -  Mohsên Refîqdûst:                              266 milyon dolar

33 -  Hemîd Hisênî:                                       130 milyon dolar

34 -  Muhemed Hisênî:                                  43 milyon dolar

35 -  Memmûd Hisênî:                                   16milyon dolar

36 -  Moçteba Haşmî Semre:                         228 milyon dolar

37  - Kamiran Danêşcû:                                 108 milyon dolar 

38 -  Ahmed Reza Radan:                          286 milyon dolar

39 -  Yedolla Cewanî:                                    50 milyon dolar

40 -  Xolamreza Feyaz:                                47 milyon dolar

41 -  Reza Feyaz:                                            47 milyon dolar

42 -  Elî Mobaşêrî:                                         73 milyon dolar

43  - Muhemedî Neqdî:                                 232 milyon dolar

44 -   Ferhad Danêşcû:                                  9 milyon dolar

45 -  Xisro Danêşcû:                                      18 milyon dolar

46  - Hemîd Hisênî:                                       33 milyon dolar

47  - Muhemmed Baqir Xerazî:                     248milyon dolar

48 -  Mehdî Haşimî Semre:                            50 milyon dolar

49 -  Hemîd Resayî:                                       142 milyon dolar

50  - Hisên Mûsewî Erdebîlî:                      163 milyon dolar

51  -  Elî Mobeşêrî:                                        33 milyon dolar

52  - Hisên şerîetmedarî:                             379 milyon dolar

53  -  Hisên şah:                                             127 milyon dolar

54  - Kamiran Danêşcû:                              67 milyon dolar

55  - Mehdî Ehmedînejad:                           125  milyon dolar

56  - Abdollah Îraqî :                                   320 milyon dolar

57  - Behaedîn Haşêmî:                                 125 milyon dolar

58  - Mohyedîn Fazil:                                    97 milyon dolar

59  - Ehmed Cennetî:                                    1,7 milyar dolar

60  - Fazil Larîcanî:                                        305 milyon dolar

61  - Morteza Refîqdûst:                               221 milyon dolar

62  - M. H. Parsa:                                          55 milyon dolar

63  - Fatîme Eskerewladî:                            59 milyon dolar

64  - Elî Ekber Mohteşemî:                          460 milyon dolar

65  - Yasir Haşêmî:                                       56 milyon dolar

66  -  Xolam Elî Hedad Adil:                      580 milyon dolar